ویدیو/ ایران چطور فضایی شد؟

ویدیو/ ایران چطور فضایی شد؟

ماهواره «ثریا» متعلق به سازمان فضایی ایران شنبه (۳۰ دی) با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار گرفت و یک روز بعد نخستین پیام ثریا به زمین رسید. با این اتفاق بعد از ۱۹ سال تلاش دانشمندان ایرانی، شاهد پیشرفتی در این حوزه در کشورمان هستیم، پیشرفتی که داستان آن…Read More