بریتانیا به زودی پرتاب عمودی موشک را آغاز می‌کند

بریتانیا به زودی پرتاب عمودی موشک را آغاز می‌کند

یک مانع بزرگ برای اروپای غربی برطرف شده تا احتمالا شاهد اولین پرتاب عمودی موشک در تابستان سال ۲۰۲۴ باشد. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، پایگاه فضایی ساکساورد(SaxaVord) در جزایر «شتلند»(Shetland) در سواحل شمالی اسکاتلند رسما به اولین پایگاه فضایی مجوز دار اروپای غربی تبدیل می‌شود که قادر به پرتاب موشک به…Read More