پرتاب ماهواره «مهدا» با «سیمرغ» به مدار ۴۵۰ کیلومتری

پرتاب ماهواره «مهدا» با «سیمرغ» به مدار ۴۵۰ کیلومتری

ماهواره‌بر «سیمرغ» توانست ماهواره «مهدا» و دو محموله تحقیقاتی را با موفقیت در ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری تزریق کند و اولین سیگنال از «مهدا» نیز دریافت شد. به گزارش ایسنا، بامداد امروز یکشنبه ۸ بهمن ماهواره «مهدا» با ماهواره‌بر «سیمرغ» به مدار بیضوی با ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری و ارتفاع بیشینه ۱۱۰۰ کیلومتری زمین تزریق شد. ماهواره…Read More