ساخت دستگاه پرتودهی فرآورده‌های خونی پژوهشگاه علوم هسته‌ای به فاز بالینی رسید

ساخت دستگاه پرتودهی فرآورده‌های خونی پژوهشگاه علوم هسته‌ای به فاز بالینی رسید

رئیس پژوهشکده کاربرد پرتوها در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با اشاره به فرآیند طراحی و ساخت دستگاه پرتودهی فرآورده‌های خونی، گفت: این دستگاه در این پژوهشکده به تولید رسید و با تفاهم‌نامه‌ای که با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد، این دستگاه وارد فاز اجرای بالینی می‌شود. دکتر کاشیان در گفت‌وگو با ایسنا گفت:…Read More