پرتولیدترین بمب افکن تاریخ جنگ کدام است؟

پرتولیدترین بمب افکن تاریخ جنگ کدام است؟

هواپیماهای نظامی دوران جنگ جهانی دوم از پیشرفته ترین و کارآمدترین ماشین های جنگی بودند. چه جنگنده و رهگیر مطلق و چه یک بمب افکن سنگین، هزاران هواپیما از هر نوع تولید شد. اما Consolidated B-24 Liberator یکی از این هواپیماهاست که پرتولیدترین بمب افکن سنگین تاریخ است. این هواپیما که توسط کمپانی Consolidated Aircraft…Read More