سیاهچاله‌ای که رکوردشکن است، قدیمی‌ترین سیاهچاله‌ای است که حتی در پرتوهای ایکس دیده شده است

سیاهچاله‌ای که رکوردشکن است، قدیمی‌ترین سیاهچاله‌ای است که حتی در پرتوهای ایکس دیده شده است

اخترشناسان اخیرا دورترین سیاهچاله ای را که تا به حال در طول موج اشعه ایکس مشاهده شده است، کشف کرده اند، و دارای برخی خواص غیرعادی است که می تواند به کشف اسرار چگونگی شکل گیری بزرگترین سیاهچاله ها کمک کند. در مرکز اکثر کهکشان ها یک قرار دارد سیاهچاله کلان جرم، که صدها هزار…Read More