ماموریت ناسا برای بررسی آسمان در پرتو فرابنفش

ماموریت ناسا برای بررسی آسمان در پرتو فرابنفش

ناسا قصد دارد در سال ۲۰۳۰ یک تلسکوپ فضایی را برای بررسی پرتو فرابنفش پرتاب کند تا اطلاعات بیشتری را در مورد چگونگی تکامل کهکشان‌ها و ستاره‌ها به دست بیاورد. به گزارش ایسنا، همان طور که ناسا در حال بررسی ناشناخته‌ها در هوا و فضاست، یک ماموریت جدید را برای بررسی پرتو فرابنفش در سراسر…Read More