بزرگ‌ترین نقشه سیاه‌چاله‌های پرجرم و فعال جهان منتشر شد

بزرگ‌ترین نقشه سیاه‌چاله‌های پرجرم و فعال جهان منتشر شد

ستاره‌شناسان با نقشه جدیدی از سیاهچاله‌های پرجرم فعال که در مرکز کهکشان‌ها زندگی می‌کنند، بزرگترین حجم جهان را ترسیم کرده‌اند. سیاهچاله‌هایی که اختروش نامیده می‌شوند و جزو درخشان‌ترین اجرام کیهان هستند. نقشه جدید، مکان حدود ۱٫۳ میلیون اختروش را در فضا و زمان ثبت می‌کند که دورترین آنها زمانی که جهان تنها ۱٫۵ میلیارد سال…Read More

این کهکشان عجیب و غریب دارای دو سیاهچاله بسیار پرجرم در قلب خود است

این کهکشان عجیب و غریب دارای دو سیاهچاله بسیار پرجرم در قلب خود است

به همان اندازه که تصور کردن آن سخت است، با میلیاردها یا حتی تریلیون ها کهکشان در جهان، کل کهکشان ها می توانند با یکدیگر برخورد کنند. هنگامی که این اتفاق می افتد، یک کهکشان می تواند نابود شود یا این دو می توانند در یک کهکشان ادغام شوند. اما حتی در مورد ادغام کهکشان…Read More