تاثیر بوی اشک زنان بر شدت پرخاشگری مردان

تاثیر بوی اشک زنان بر شدت پرخاشگری مردان

دانشمندان می‌گویند رایحه اشک زنان حاوی برخی سیگنال‌های شیمیایی است که می‌تواند با کاهش تمایلات تهاجمی و پرخاشگرانه بر رفتار مردان تأثیر بگذارد. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، یک مطالعه جدید با یک کشف شگفت‌انگیز نشان داد که اشک زنان حاوی مواد شیمیایی است که رفتار پرخاشگرانه مردان را تا ۴۰ درصد…Read More