مصرف کنندگان چینی حدود ۷۰۰۰ دلار برای Apple Vision Pro در بازار خاکستری می پردازند

مصرف کنندگان چینی حدود ۷۰۰۰ دلار برای Apple Vision Pro در بازار خاکستری می پردازند

بازار خاکستری رو به رشدی برای هدست واقعیت ترکیبی Vision Pro اپل در چین پدیدار شده است که فروشندگان این فرصت را غنیمت شمردند تا قیمت رسمی را دو برابر کنند و علاقه مندان مشتاق را قبل از عرضه برنامه ریزی شده آن در ماه آینده جلب کنند. تجار متعددی به طور فعال خرید این…Read More