در اینجا به این موضوع می پردازیم که چرا جت های جنگنده مانند F-14 دارای کابین دو نفره هستند

در اینجا به این موضوع می پردازیم که چرا جت های جنگنده مانند F-14 دارای کابین دو نفره هستند

البته چند هواپیمای فوق پیشرفته در حال حاضر در تسلیحات نیروی دریایی در «تاپ گان: ماوریک» غایب بودند. و شاید هیچ کدام به اندازه F-35C Lightning II از دید خارج نشده باشند. جنگنده نسل پنجم که توسط لاکهید مارتین توسعه یافته است، به عنوان یکی از جواهرات ناوگان هوایی مدرن نیروی دریایی در نظر گرفته…Read More