راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه تهران در ۶ نقطه کشور

راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه تهران در ۶ نقطه کشور

رئیس دانشگاه تهران از پیگیری راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه تهران در ۶ نقطه کشور خبر داد و گفت: استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه، اجرای دوره‌های مهارت‌ورزی دانشجویان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی دانشجویان در طول دوره اقامت شبانه‌روزی که در این پردیس‌ها دارند و اجرای آموزش‌های…Read More