پردیس علم و فناوری در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی می‌شود

پردیس علم و فناوری در دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی می‌شود

معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راه‌اندازی پردیس علم و فناوری دانشگاه خوارزمی موافقت و مجوز آن را صادر کرد. به گزارش ایسنا، محمد دلنواز، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوازمی گفت: پردیس‌های علم و فناوری به منظور فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت دانشگاه‌ها در حوزه فناوری و نوآوری و به عنوان ساختارهای…Read More

راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه تهران در ۶ نقطه کشور

راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه تهران در ۶ نقطه کشور

رئیس دانشگاه تهران از پیگیری راه‌اندازی پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه تهران در ۶ نقطه کشور خبر داد و گفت: استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه، اجرای دوره‌های مهارت‌ورزی دانشجویان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی دانشجویان در طول دوره اقامت شبانه‌روزی که در این پردیس‌ها دارند و اجرای آموزش‌های…Read More