هدف نیمی از شرکت‌های استفاده‌کننده از هوش مصنوعی: کاهش هزینه‌های پرسنلی

هدف نیمی از شرکت‌های استفاده‌کننده از هوش مصنوعی: کاهش هزینه‌های پرسنلی

نزدیک به نیمی از شرکت‌های استفاده کننده از هوش مصنوعی، هدف خود را کاهش هزینه‌های پرسنلی اعلام می‌کنند. به‌نظر می‌رسد فناوری هوش مصنوعی در بخش تولید، رایج‌تر از بخش خدمات است. با توجه به گزارش بانک فدرال ریچموند، بسیاری از کارگران نگران هستند که کارفرمایان‌شان، هوش مصنوعی را جایگزین آن‌ها کنند. در نظرسنجی اخیر از…Read More