عقب‌گرد به ۶۰ سال قبل در صورت عدم تامین پرسنل متخصص/هشدارهای ۲۰ ساله‌ای که شنیده نشد

عقب‌گرد به ۶۰ سال قبل در صورت عدم تامین پرسنل متخصص/هشدارهای ۲۰ ساله‌ای که شنیده نشد

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور گفت: ما به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص به سمت بین‌المللی کردن مناقصات می‌رویم و اگر نتوانیم از نیروهای متخصص داخلی بهره ببریم، در زمینه تامین نیروی متخصص به ۶۰ سال قبل بازمی گردیم که زیبنده کشور نیست. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا شهیدی در هم‌اندیشی میان سازمان…Read More