Microsoft Flight Simulator برنامه توسعه Dune را راه‌اندازی می‌کند که در آن می‌توانید با پرنده‌کوپتر پرواز کنید

Microsoft Flight Simulator برنامه توسعه Dune را راه‌اندازی می‌کند که در آن می‌توانید با پرنده‌کوپتر پرواز کنید

دنیای مایکروسافت Flight Simulator 2020 و Dune در حال جمع شدن هستند، زیرا شما می توانید یک پرنده کوپتر را در صحرای Arrakis پرواز کنید.ادامه مطلب منبع: https://venturebeat.com/games/microsoft-flight-simulator-launches-dune-expansion-so-you-can-fly-an-ornithopter/