اگر تلفنی ندارید، iMessage در اندروید اینجاست

اگر تلفنی ندارید، iMessage در اندروید اینجاست

حدود یک سال پیش، ممکن است صحبتی را به یاد بیاورید که ما درباره سرویس جدیدی به نام Sunbird داشتیم که در تلاش بود iMessage را به اندروید بیاورد. وجود نداشته است جدید اخبار پیرامون Sunbird در ماه‌های اخیر و ما واقعاً از خود می‌پرسیدیم که آیا اپل چکش قانونی خود را بر سر آنها…Read More