نینتندو با یک جفت Joy-Cons صورتی پاستلی از پرنسس هلو تقدیر می کند

نینتندو با یک جفت Joy-Cons صورتی پاستلی از پرنسس هلو تقدیر می کند

نینتندو از پرنسس هلو با مجموعه ای از Joy-Cons با رنگ مناسب تقدیر می کند. روز سه شنبه، شرکت ارسال شده در X (توئیتر) که مجموعه ای از کنترلرهای Joy-Con صورتی پاستلی در کنار آن راه اندازی خواهد شد پرنسس هلو: زمان نمایش! در ۲۲ مارس. این جفت برای مدت محدودی در فروشگاه نینتندو و…Read More