بنیاد ملی نخبگان از بوروکراسی‌های مرسوم دولتی پرهیز دارد/ اجرای برنامه‌های مدون از سال آینده

بنیاد ملی نخبگان از بوروکراسی‌های مرسوم دولتی پرهیز دارد/ اجرای برنامه‌های مدون از سال آینده

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به رویکرد تحولی بنیاد ملی نخبگان در دور جدید، گفت: بنیاد ملی نخبگان از بوروکراسی‌های مرسوم دولتی پرهیز دارد و تلاش می‌کند با چابک‌سازی فرایندها، از فرصت پیش آمده در دولت و اراده برای استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل کشور به نحو مطلوب استفاده کند. به…Read More