عرضه نمونه پروازی ماهواره «ناهید ۲»/ایجاد ارتباط بین ۲۵۴ کاربر زمینی

عرضه نمونه پروازی ماهواره «ناهید ۲»/ایجاد ارتباط بین ۲۵۴ کاربر زمینی

عکس تزئینی است رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات، تجمیع و ساخت مدل پروازی «ناهید ۲»، ساخت شبیه‌ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تدوین ۱۵۰ سند علمی، طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه GNSS، تعریف ۱۰ پروژه دانشگاهی و راه‌اندازی آزمایشگاه شبیه‌ساز پانل خورشیدی و اتاق تمیز کلاس هزار را از دستاوردهای طراحی و ساخت…Read More

چگونه یک بیمارستان پروازی به مبارزه با نابینایی قابل پیشگیری کمک می کند

چگونه یک بیمارستان پروازی به مبارزه با نابینایی قابل پیشگیری کمک می کند

کلاس درس در آسمان؟ نگاهی به داخل بیمارستان پرنده آموزش چشم پزشکان در سراسر جهان. منبع: https://mashable.com/video/flying-eye-hospital-preventable-blindness-orbis