Proton Drive برای Android می‌تواند از عکس‌های شما در یک سرور ابری خصوصی نسخه پشتیبان تهیه کند (ویرایش شده)

Proton Drive برای Android می‌تواند از عکس‌های شما در یک سرور ابری خصوصی نسخه پشتیبان تهیه کند (ویرایش شده)

برنامه ذخیره سازی ابری Proton Drive است که به طور خودکار عکس‌ها را به یک سرور ابری خصوصی ارسال می‌کند و مجموعه ویژگی‌ها را به چیزی مانند Google Drive نزدیک‌تر می‌کند. این نرم افزار نه تنها به صورت خودکار عکس ها را در سرورهای خود همگام سازی و آپلود می کند، بلکه یک ابزار مدیریتی…Read More