ناسا جدیدترین نتایج را در مورد پروژه اکتشاف ماه تا مریخ منتشر کرد

ناسا جدیدترین نتایج را در مورد پروژه اکتشاف ماه تا مریخ منتشر کرد

جدیدترین نتایج پروژه «بررسی مفهومی ساختار ماه تا مریخ ۲۰۲۳» منتشر شد تا اطلاعات جدیدی را در مورد برنامه‌های اکتشافی ناسا برای ماه و مریخ ارائه دهد. به گزارش ایسنا، ناسا روز سه‌شنبه نتایج «بررسی مفهومی ساختار ماه تا مریخ ۲۰۲۳»(۲۰۲۳ Moon to Mars Architecture Concept Review) خود را منتشر کرد که پروژه آژانس در…Read More