نقد و بررسی Final Fantasy 7 Rebirth – یک تخیل مجدد پرپر شده اما دوست داشتنی

نقد و بررسی Final Fantasy 7 Rebirth – یک تخیل مجدد پرپر شده اما دوست داشتنی

تولد دوباره برداشتی بازیگوش از یک ایمو کلاسیک است که پف کرده اما پر از شخصیت است تا وجود خود را توجیه کند. بازسازی ها یک پیشنهاد متزلزل هستند. بیش از حد انجام دهید و در خطر از دست دادن پایگاه هواداران هستید. خیلی کم انجام دهید و طرفداران می پرسند که آیا ارزشش را…Read More