با ۸ غول جهان هستی آشنا شوید

با ۸ غول جهان هستی آشنا شوید

هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند کیهان چقدر بزرگ است، اما برخی از اجرام عظیم وجود دارند که تصوری از مقیاس دیوانه‌کننده کیهان را به ما ارائه می‌دهند. به گزارش ایسنا، آیا می‌دانید چند زمین می‌تواند در کیهان جای بگیرد؟ به گفته ناسا، جهانِ قابل مشاهده تقریباً ۹۴ میلیارد سال نوری قطر دارد. در حالی که قطر زمین…Read More