معرفی روش جدیدی برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان

معرفی روش جدیدی برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان

دانشمندان روش جدیدی را برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان با هدف نهایی ادغام این آزمایش جدید با روش‌های مرسوم و ایجاد یک رویکرد جامع برای بهبود تشخیص سرطان تخمدان در مراحل اولیه معرفی کردند. به گزارش ایسنا، در یک پیشرفت قابل توجه در تحقیقات سرطان، دانشمندان دانشگاه کامن‌ولث(Commonwealth) ویرجینیا به رهبری جوزف راینر از آزمایش…Read More