گامی مهم در جهت جلوگیری از گسترش سرطان پستان

گامی مهم در جهت جلوگیری از گسترش سرطان پستان

محققان مکانیسمی را کشف کرده‌اند که توسط آن یک پروتئین، گسترش سلول‌های سرطان پستان را از تومور اولیه به بافت سالم تسهیل می‌کند. این کشف نه تنها درک ما از فرآیند متاستاتیک را بهبود می‌بخشد، بلکه اولین گام برای توسعه درمان‌هایی است که این مکانیسم را هدف قرار می‌دهند. به گزارش ایسنا و به نقل…Read More

تجاری‌سازی سامانه تشخیص سرطان پستان با دقت بالای ۹۸ درصد در کشور

تجاری‌سازی سامانه تشخیص سرطان پستان با دقت بالای ۹۸ درصد در کشور

سامانه طراحی‌شده توسط دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تهران برای تشخیص سرطان پستان با دقت بالای ۹۸ درصد، به مرحله تجاری‌سازی رسید. به گزارش ایسنا، این سامانه توسط مهدی حمصیان، دانشجوی دکتری هوش مصنوعی و محاسبات نرم پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران طراحی شده است که در اجرای پایلوت بر روی ۷۰۰۰ بیمار، دقت تشخیص بالای ۹۸ درصد…Read More