یک عنصر کلیدی داروی سرماخوردگی اساساً بی ارزش است

یک عنصر کلیدی داروی سرماخوردگی اساساً بی ارزش است

یک گروه مشاوره FDA می گوید فنیل افرین، یک ضد احتقان رایج در داروهایی مانند Sudafed PE یا NyQuil Severe Cold & Flu، زمانی که به صورت خوراکی مصرف شود، بهتر از یک دارونما نیست. پانل مشاوره ۱۶ نفره FDA دیروز به اتفاق آرا رای دادند که فنیل افرین خوراکی، یک ماده فعال رایج در…Read More