توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، راهبرد جدی صندوق نوآوری است

توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، راهبرد جدی صندوق نوآوری است

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اگر توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) را به عنوان یک راهبرد و برنامه جدی در صندوق نوآوری و انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران مدنظر داشته باشیم، باید اقتضائات، ابزار و نیازهای این حوزه را طراحی کنیم. به گزارش ایسنا، دکتر محمدصادق خیاطیان در نشست با اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، تأکید…Read More