پیدا شدن سروکله اقوام کوسه غول‌پیکر باستانی در اقیانوس‌!

پیدا شدن سروکله اقوام کوسه غول‌پیکر باستانی در اقیانوس‌!

اکثر ماهی‌ها، موجوداتی خونسرد هستند و برای تنظیم دمای داخلی بدنشان به دمای محیطی خارج از بدنشان متکی‌اند. اما کمتر از یک درصد از کوسه‌ها جزو موجودات خونگرم به حساب می‌آیند. غزال زیاری: یکی از انواع کوسه‌های خونگرم، کوسه مگالودون است که گونه‌ای منقرض شده به شمار می‌رود و دیگر گونه خونگرم، کوسه بزرگ سفید…Read More