دانشمندان سرکوب درد را از انگل‌ها یاد می‌گیرند

دانشمندان سرکوب درد را از انگل‌ها یاد می‌گیرند

تصور می‌شود که هر مولکولی که حضور انگل باعث ایجاد آن می‌شود، ‌می‌تواند مسکن‌ بالقوه‌ای برای سایر مشکلات سلامتی باشد و دانشمندان اکنون برای سرکوب درد متوجه چنین انگل‌هایی شده‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، اگرچه انگل‌هایی به نام لیشمانیوز پوستی(Cutaneous leishmaniasis) یا سالَک، زخم‌های پوستی بد شکلی ایجاد می‌کنند، اما هیچ دردی…Read More