قایق های هوایی سرگئی برین، یکی از بنیانگذاران گوگل، برای پرواز تایید شدند

قایق های هوایی سرگئی برین، یکی از بنیانگذاران گوگل، برای پرواز تایید شدند

شرکت کشتی‌های هوایی سرگئی برین، LTA Research، اخیراً مجوزی را برای Pathfinder 1 عظیم خود دریافت کرده است تا بتواند در ارتفاعات ۱۵۰۰ فوتی به آسمان برود. تحقیق LTA از طریق لینکدین اکنون بازخرید کنید شرکت LTA Research متعلق به سرگئی برین اخیرا مجوز پرواز برای کشتی Pathfinder 1 خود را دریافت کرده است. این…Read More