ابداع دستگاه‌های هشدار دهنده‌ برای مقابله با سرگردانی فضایی

ابداع دستگاه‌های هشدار دهنده‌ برای مقابله با سرگردانی فضایی

پژوهشگران آمریکایی در حال توسعه دستگاه‌های ارتعاشی هستند که می‌توانند به فضانوردان در جهت‌یابی درست کمک کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، فناوری پوشیدنی که به فضانوردان در مورد خطرات هشدار می‌دهد، می‌تواند روزی به فضانوردان کمک کند تا در فضا گم نشوند اما اعتماد به فناوری را عمیق‌تر از آنچه انسان‌ها…Read More