زاکربرگ تغییرات انطباق با DMA اپل را «سخت‌انگیز» و «سرگرم‌کردن جدی دشوار» می‌داند.

زاکربرگ تغییرات انطباق با DMA اپل را «سخت‌انگیز» و «سرگرم‌کردن جدی دشوار» می‌داند.

مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا، از تبعیت اپل از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) انتقاد کرده است، که اپل را مجبور می کند به توسعه دهندگان شخص ثالث اجازه دهد فروشگاه های برنامه جایگزین ایجاد کنند و از سیستم های پرداخت خود استفاده کنند. در میان چیز های دیگر. زاکربرگ در صحبت با سرمایه…Read More