ماینرهای بیت کوین چین به لطف انرژی ارزان و مقررات سست کریپتو برای اتیوپی صف می کشند.

ماینرهای بیت کوین چین به لطف انرژی ارزان و مقررات سست کریپتو برای اتیوپی صف می کشند.

استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال در چین در حال حرکت به سمت مراتع سبزتر هستند زیرا CCP به سرکوب بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد تا بازار کریپتو را به شدت تنظیم کند. کشوری که در آن پایگاه جدید خود را راه اندازی می کنند؟ اتیوپی اخیراً کانتینرهای محموله بزرگی در نزدیکی سد بزرگ رنسانس اتیوپی…Read More