الوپیک ارسال سریع و رایگان سفارش‌های دارتیل را برعهده گرفت

الوپیک ارسال سریع و رایگان سفارش‌های دارتیل را برعهده گرفت

الوپیک از این پس قرار است سفارش‌های ثبت شده در دارتیل را سریع و رایگان به دست مشتریان این پلتفرم برساند. این همکاری پس از خرید سهام الوپیک توسط گلرنگ آغاز شده است. «دارتیل»، پلتفرم تجارت الکترونیک گروه صنعتی گلرنگ است که قابلیت ارسال سریع و رایگان سفارش‌‌های کاربرانش از این پس برعهده الوپیک خواهد…Read More