ویدیو/ سفر انسان به ماه یک سال دیگر هم به عقب افتاد

ویدیو/ سفر انسان به ماه یک سال دیگر هم به عقب افتاد

ناسا اعلام کرد که ماموریت به دور ماه با سرنشین «آرتمیس ۲» را با یک سال تاخیر و در سال ۲۰۲۵ انجام خواهد داد. بازگرداندن فضانوردان به ماه تا اواخر دهه جاری هنوز نیاز به انجام کارهای زیادی دارد که همین شرایط باعث شده تاخیر تقریبا یک ساله برای هر یک از سه ماموریت بعدی…Read More