سفر در زمان به چه معناست؟

 سفر در زمان به چه معناست؟

ایسنا/اصفهان به حرکت بین دو نقطه زمانی، سفر در زمان می‌گویند، مشابه آنچه روی زمین رخ می‌دهد و از مکانی به مکان دیگر می‌رویم. تعریف دیگر سفر در زمان، سفر خیالی و فرضی به گذشته و آینده است، برای مثال می‌توان به آنچه که در خواب رخ می‌دهد، اشاره کرد. به همت «مرکز آموزش نجوم…Read More