آینه جادویی داستان «سفیدبرفی» در نمایشگاه فناوری!

آینه جادویی داستان «سفیدبرفی» در نمایشگاه فناوری!

اگر داستان «سفیدبرفی» را خوانده باشید، حتما با آینه جادویی آن آشنا هستید. در نمایشگاه «CES ۲۰۲۴» از یک آینه هوشمند رونمایی شده است که مانند آینه جادویی این داستان، زیبایی کاربر را به او یادآوری می‌کند. به گزارش ایسنا، یک آینه هوشمند جدید که در نمایشگاه «CES ۲۰۲۴» معرفی شده است، عبارت افسانه‌ای «ای…Read More