ضرورت تنوع «سفیران بنیاد نخبگان در دانشگاه‌ها» از تمامی اقشار، طیف‌های فکری و دانشگاهی

ضرورت تنوع «سفیران بنیاد نخبگان در دانشگاه‌ها» از تمامی اقشار، طیف‌های فکری و دانشگاهی

رئیس بنیاد ملی نخبگان در جریان بازدید از بنیاد نخبگان استان تهران بر ضرورت تنوع «سفیران بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه‌ها» از تمامی اقشار، طیف‌های فکری و دانشگاهی تاکید کرد. به گزارش ایسنا، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در جریان بازدید از بنیاد نخبگان استان تهران در جمع هیات‌های اندیشه‌ورز نخبگانی و سفیران بنیاد در دانشگاه‌ها با…Read More