Apex Legends سرانجام از پیشرفت بین پلتفرمی پشتیبانی خواهد کرد

Apex Legends سرانجام از پیشرفت بین پلتفرمی پشتیبانی خواهد کرد

Respawn Entertainment یک ویژگی مورد انتظار را به آن اضافه می کند Apex Legends: پیشرفت بین پلتفرمی. هنگامی که فصل جدید در ۳۱ اکتبر پخش می شود، بازیکنان پیامی درون بازی خواهند دید که نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد. EA قصد دارد همه را به تدریج وارد کند تا از تحت تأثیر قرار…Read More