پسربچه در دره سقوط کرد، مهماندار از هواپیما پایین افتاد/ چطور هر دو زنده ماندند؟

پسربچه در دره سقوط کرد، مهماندار از هواپیما پایین افتاد/ چطور هر دو زنده ماندند؟

زومیت نوشت: از دیدگاه پزشکی، زنده ماندن پس از سقوط از ارتفاع زیاد بعید است، اما غیرممکن نیست. چرا برخی افراد از ارتفاعات بالا سقوط می‌کنند، اما زنده می‌مانند؟ در تابستان ۲۰۲۳، ماجرای پسر ۱۳ ساله‌ای که از سقوط تقریباً ۳۰ متری از ارتفاعات گرند کنیون داکوتای شمالی در ایالت متحده زنده ماند، جهان را…Read More