ویدیو/ کارکشته‌ترین موشک فالکون ۹ سقوط کرد

ویدیو/ کارکشته‌ترین موشک فالکون ۹ سقوط کرد

نسخه‌ای از موشک فالکون ۹ که در اولین ماموریت سرنشین‌دار اسپیس ایکس در سال ۲۰۲۰ به آسمان پرتاب شده بود، در دریا واژگون شد. این موشک که پروازهای فضایی انسانی را به خاک آمریکا برمی‌گرداند، پس از انجام ۱۸ ماموریت موفق، درطول سفر بازگشت به کیپ کاناورال فلوریدا، روی کشتی بازیابی خود واژگون شد. دریافت…Read More