صادرات ۱۸ نوع محصول دانش‌بنیان حوزه سلامت/برپایی نشست مرجعیت علمی در نوآوری و فناوری علوم پزشکی

صادرات ۱۸ نوع محصول دانش‌بنیان حوزه سلامت/برپایی نشست مرجعیت علمی در نوآوری و فناوری علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، صادرات ۱۸ نوع محصول دانش‌بنیان سلامت را حاصل تلاشگران عرصه فناوری سلامت عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت مردمی سیزدهم تمرکز بر توسعه فناوری علمی سلامت، جزء اولویت‌های معاونت تحقیقات و فناوری بوده است. به گزارش ایسنا، دکتر یونس پناهی اظهار کرد: ۱۸ نوع محصول فناورانه صادرات در…Read More