بودجه  ۷۰۰ میلیاردی سلامت الکترونیک سال ۱۴۰۱ که محقق نشد

بودجه ۷۰۰ میلیاردی سلامت الکترونیک سال ۱۴۰۱ که محقق نشد

رئیس کمیته سلامت الکترونیک مجلس شورای اسلامی گفت: در ۱۷ سال گذشته سالانه نیم تا ۲.۵ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک بودجه در نظر گرفته شد، ولی در بودجه ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یافت؛ هر چند که محقق نشد. به گزارش ایسنا، فاطمه محمدبیگی امروز در رویداد دانشگاهی هوش…Read More