EPA گام های اولیه را برای تنظیم سوخت سرب مورد استفاده در هواپیماهای کوچک برمی دارد

EPA گام های اولیه را برای تنظیم سوخت سرب مورد استفاده در هواپیماهای کوچک برمی دارد

EPA به تنظیم استفاده از سوخت سربی که اغلب در هواپیماهای کوچکتر استفاده می شود نزدیک تر می شود. در یک ، برخی از خطرات زیست محیطی و سلامت عمومی مرتبط با انتشار سرب را برجسته کرد. مایکل ریگان، مدیر EPA گفت که کاخ سفید باید “به جلو حرکت کند” و استانداردهای جدیدی را برای…Read More