کوچکترین سبیل جهان روی نوک سوزن/ عکس

کوچکترین سبیل جهان روی نوک سوزن/ عکس

ایسنا نوشت: کوچکترین سبیل جهان به منظور جلب توجه مردان به سنجش سلامت خود روی یک گلبول قرمز سوار شد. دانشمندان استرالیایی کوچکترین سبیل جهان را ساخته‌اند که به اندازه کافی ریز است که روی یک گلبول قرمز قرار بگیرد. هدف از طراحی این سبیل کوچک با عرض تنها پنج میکرون، افزایش آگاهی در مورد…Read More

کوچکترین سبیل جهان روی یک گلبول قرمز!

کوچکترین سبیل جهان روی یک گلبول قرمز!

کوچکترین سبیل جهان به منظور جلب توجه مردان به سنجش سلامت خود روی یک گلبول قرمز سوار شد. به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، دانشمندان استرالیایی کوچکترین سبیل جهان را ساخته‌اند که به اندازه کافی ریز است که روی یک گلبول قرمز قرار بگیرد. هدف از طراحی این سبیل کوچک با عرض…Read More