تاسیس یک مرکز پژوهشی جدید برای ثبت تاریخچه بدن از طریق سلول‌ها

تاسیس یک مرکز پژوهشی جدید برای ثبت تاریخچه بدن از طریق سلول‌ها

«مرکز زیست‌شناسی مصنوعی سیاتل» با هدف ثبت همه لحظات زندگی سلول‌های بدن و ارائه دادن همه اتفاقات رخ‌داده در مورد آنها تاسیس شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از فست کمپانی، رازهایی که ممکن است در یک سلول نهفته باشند، با گذشت زمان می‌توانند درک ما را در مورد بیماری و کوچک‌ترین فرآیندهای…Read More