مصطفی سلیمان، از هوش مصنوعی Inflection، به کارکنان OpenAI می گوید: «با ما بدوید» بعد از آخر هفته «کاملاً دیوانه کننده»

مصطفی سلیمان، از هوش مصنوعی Inflection، به کارکنان OpenAI می گوید: «با ما بدوید» بعد از آخر هفته «کاملاً دیوانه کننده»

فنی مصطفی سلیمان، از هوش مصنوعی Inflection، به کارکنان OpenAI می گوید: «با ما بدوید» بعد از آخر هفته «کاملاً دیوانه کننده» جیوتی مان ۲۰۲۳-۱۱-۲۱T14:29:48Z نماد اشتراک گذاری فلش به سمت راست. اشتراک گذاری نماد فیس بوک حرف F. فیس بوک نماد ایمیل یک پاکت نامه. این نشان دهنده توانایی ارسال ایمیل است. پست الکترونیک…Read More