لایحه دو حزبی سنا، تشخیص چهره فرودگاه “برادر بزرگ” TSA را از بین می برد.

لایحه دو حزبی سنا، تشخیص چهره فرودگاه “برادر بزرگ” TSA را از بین می برد.

سناتورهای آمریکایی جان کندی (R-LA) و جف مرکلی (D-OR) یک لایحه دو حزبی را روز چهارشنبه برای پایان دادن به غربالگری غیرارادی تشخیص چهره در فرودگاه ها ارائه کردند. این قانون حفاظت از حریم خصوصی مسافران اداره امنیت حمل و نقل (TSA) را از ادامه یا گسترش آن مسدود می کند برنامه فناوری تشخیص چهره….Read More