“سناتور منتخب”: سنای ایالات متحده از ایلان ماسک به دلیل نفوذ وی در جنگ روسیه و اوکراین تحقیق می کند.

“سناتور منتخب”: سنای ایالات متحده از ایلان ماسک به دلیل نفوذ وی در جنگ روسیه و اوکراین تحقیق می کند.

ایلان ماسک احتمالاً بزرگترین غول فناوری در حال حاضر روی کره زمین است. با این حال، اتفاقاً او تأثیر زیادی بر تعدادی از امور جهانی دارد. جدیدترین نمونه این است که او چگونه بر جنگ جاری روسیه و اوکراین تأثیر گذاشت. کمیته نیروهای مسلح سنا در حال آغاز تحقیقات درباره نگرانی های امنیت ملی ناشی…Read More